בית המשפט המחוזי הורה לרמ"י לכלול נכה ברשימת הנכים המשתתפים במכרז חרף התנגדותה

אישה-בכיסא-גלגלים

תושבת חיפה, נכה מלידה ניגשה למכרז לבניית בית בשכונה חדשה ביישוב הקהילתי תמרת. רמ"י דרשה ממנה לצרף למסמכי המכרז את אישור הביטוח הלאומי לנכות ולמרות שהמסמך הוגש הוציאה אותה מקבוצת הנכים הזכאים לבחור מגרש, בעילה שבאישור הביטוח הלאומי לא נכתבו המילים "נכה לצמיתות"

בית המשפט המחוזי בנצרת חייב לאחרונה את רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) להחזיר נכה שהשתתפה במכרז לבניית שכונה חדשה בתמרת, לקבוצת הנכים המשתתפים במכרז, בהם חמשת הזוכים הראשונים יכולים לבחור את המגרש על פי צרכיהם. את העתירה והבקשה לצו המניעה הגישו עו"ד אורי גלט ועו"ד לירן כהן ממשרד עורכי הדין גלט כהן ושות'.

מדובר במקרה של אישה שנולדה עם שיתוק מוחין ומתמודדת עם נכותה מיום היוולדה ואף מרותקת לכיסא גלגלים. כשביקשה לגשת למכרז לבניית בית בשכונה החדשה ביישוב הקהילתי תמרת, התבקשה במסגרת מסמכי המכרז להמציא אישור מהביטוח הלאומי המאשר את נכותה, כדי לכלול אותה בקבוצת הנכים המשתתפים במכרז, בה תינתן האפשרות לחמשת הזוכים הראשונים, לבחור את המגרש הרצוי להם, בהתאם לצרכיהם המיוחדים.

העותרת נדרשה להציג בפני רמ"י אישור על מוגבלות בניידות מהביטוח הלאומי ולפיכך פנתה לביטוח הלאומי לצורך הנפקת האישור בנוסח המקובל בביטוח הלאומי. משבושש האישור להגיע, פנו עורכי דינה אל המוסד לביטוח הלאומי וביקשו לקבל נוסח הזהה לנוסח המופיע בחוברת המכרז. בסופו של דבר התקבלו מהביטוח הלאומי שני אישורים בנוסח כמעט זהה אשר הוגשו לרמ"י במועד, כל אחד בניסוח אחר מאשר כי לנכה אושרו 100 אחוזי נכות ומוגבלות בניידות, וכי היא רתוקה לכיסא גלגלים.

עם פרסום רמ"י את רשימת ההצעות המשתתפות במכרז נדהמה העותרת לגלות כי למרות שהגישה את כל המסמכים הנדרשים, ההצעה אינה מופיעה במסגרת ההצעות התקינות להשתתפות במכרז כנכה המוגבלת בניידות.

עורכי הדין פנו בכתב לרמ"י וביקשו לתקן את הליקוי בדחיפות, אך בהיעדר התייחסות כלשהי, הגיש בא כוח העותרת עו"ד אורי גלט, עתירה מנהלית אל בית המשפט המחוזי בנצרת, בה ביקש להורות לרמ"י לתקן את רשימת ההצעות התקינות באופן שבו תיכלל הצעתה של העותרת כהצעה תקינה במסגרת קבוצת הנכים המשתתפים במכרז, ובמקביל הגיש עו"ד גלט בקשה למתן צו מניעה אשר יעצור את ביצוע ההגרלה שהייתה קבועה תחילה ליום 01.09.2019.

בכתב התביעה טען עו"ד גלט, כי מרשתו לא שולטת בנוסח הקבוע שמופק על ידי הביטוח הלאומי ולא הייתה לה כל נגיעה לעובדה שהמילה "לצמיתות" לא נכתבה באישור, למרות שמדובר בנכה הנזקקת לכיסא גלגלים בכל שעות היממה. עוד טען כי קיים חוסר תיאום מוחלט בין רמ"י לבין המוסד לביטוח לאומי אשר מוביל בפועל לפסילת הצעות תקינות של נכים בעת השתתפותם במכרזי מקרקעין, וכי פסילת ההצעות בלתי צודקת לחלוטין, ומעידה על שיקול דעת מוטעה וחוסר סבירות ומידתיות בקבלת החלטות מצדה של רמ"י אשר אינו עומד באמות מידה ממלכתיות ובכללי המינהל התקין.

בפסק הדין החליטה השופטת תמר נסים שי לקבל את העתירה במלואה ולהורות על קיום ההגרלה כאשר הצעתה של העותרת תיכלל במסגרת קבוצת הנכים הזכאים להשתתף במכרז, תוך שהיא קובעת כי החלטת ועדת המכרזים של רמ"י "לא הייתה סבירה, ומן הראוי לבטלה". השופטת הורתה לרמ"י אף לשאת בהוצאות המשפטיות של העותרת בסך של 10,000 שקלים.

"דומה כי יש ממש בטענות העותרת לפיה קיים חוסר התאמה בין המל"ל לבין רמ"י אשר בא לידי ביטוי בעניינה, שכן הטופס אינו מאפשר פנייה למכרזים לנכים שהגדרת מצבם הרפואי התבצעה לפני שהמילה "בצמיתות" החלה להופיע בפרוטוקול הוועדות הרפואיות" אמרה השופטת שי בפסק הדין, "העותרת היא בעלת מוגבלות צמיתה, שאך בשל דפוסי התנהלות המל"ל נבצר ממנה לצרף אישור התואם באופן מלא את הנוסח הנדרש על ידי הוועדה".

בימים אלו ממתינים למעלה מ- 300 המשתתפים במכרז לפרסום תוצאות ההגרלה שנערכה לבסוף ביום חמישי שעבר.

עו"ד לירן כהן
קרדיט צילום: תומר שלום
עו"ד אורי גלט
קרדיט צילום: תומר שלום
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp